Kies uw beleving

Privacy Verklaring & Cookiebeleid

Vanaf per persoon

Vraag offerte aan
Privacy Verklaring & Cookiebeleid
Wie zijn Fynder?

Privacy Verklaring & Cookiebeleid

In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens de FYNDER ACADEMY / FYNDER FOUNDATION van haar relaties verwerkt, voor welke doeleinden we dit doen en hoe we deze gegevens beschermen. Kort samengevat: wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

FYNDER ACADEMY & FYNDER FOUNDATION (hier na te noemen FYNDER) 

Zijn handelsnamen van de eenmanszaak Vuursessies. Onder deze handelsnamen worden de volgende diensten aangeboden: 

Trainingen, Coaching, Advies op het gebied van zelfredzaamheid, mentale vaardigheden en survival & Projectinitiatie & management op het vlak van zorg, welzijn & zakelijke dienstverlening.

FYNDER beheert de volgende website:

www.fynder.nl

Contactgegevens: 

FYNDER ACADEMY & FYNDER FOUNDATION
gevestigd aan: Locatie De Kroon, Schiemond 20-22, 3024 EE Rotterdam. Telefoonnr.  +31(0)683212754 

Deze is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
J.C.Hoogendijk is de functionaris gegevensbescherming van FYNDER ACADEMY & FYNDER FOUNDATION. Hij is te bereiken via johan@fynder.nl en info@fynder

Wanneer iemand zich inschrijft voor een nieuwsbrief 

Voor- en achternaam, e-mailadres, IP-adres & Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat een bezoeker onze site benadert

Voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven. IP-adres en locatiegegevens gebruiken we om te analyseren waar onze bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op de websites zij interessant vinden. Gegevens over jouw activiteiten op onze website (cookies) 

Wanneer iemand een contactformulier invult 

Voor- en achternaam, Naam organisatie, E-mailadres, Telefoonnummer, IP-adres, Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat een bezoeker onze site benadert & Gegevens over jouw activiteiten op onze website (cookies)

Deze persoonsgegevens gebruiken we om de gevraagde informatie toe te sturen naar de aanbieder van de betreffende dienst of om contact op te nemen voor het bespreken van vragen over onze producten of dienstverlening. Het IP-adres en de locatiegegevens gebruiken we om te analyseren waar onze bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op de websites zij interessant vinden. We zullen iemand nooit automatisch toevoegen aan onze nieuwsbriefabonnees; daarvoor is een actieve handeling van de persoon zelf nodig. 

Wanneer iemand zich inschrijft voor een event en aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen. 

Voor- en achternaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Indien van toepassing: bedrijfsnaam, Straat en huisnummer, Postcode en woonplaats, IP-adres & Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat een bezoeker onze site benadert

Gegevens over jouw activiteiten op onze website (cookies) 

Wij gebruiken Moneybird om de bestelling af te wikkelen en om een factuur te genereren. Gegevens worden alleen aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het verwerken van een inschrijving, bijvoorbeeld om een presentielijst aan te leggen. Daarna zullen we indien nodig informatie over de activiteit te sturen. 

Bij een betaling in de webshop worden bezoekers voor de transactie verwezen naar de website van Mollie (een zogenaamde Payment Processor) door middel van een beveiligde verbinding. Betaalgegevens (IDEAl) worden niet doorgegeven aan onze servers en ze worden ook niet opgeslagen. 

Alle gegevens worden een maand na dato verwijderd van onze server. We bewaren inschrijfformulieren om geïnteresseerden na afloop van de activiteit een enkele keer te attenderen op onze overige activiteiten. 

Wanneer iemand een lezing of workshop op maat aanvraagt: 

Voor- en achternaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Indien van toepassing: bedrijfsnaam, Straat en huisnummer, Postcode en woonplaats, IP-adres, Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat bezoekers onze site benaderen & Overige persoonsgegevens die zelf verstrekt worden, bijvoorbeeld door een intake-formulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch. Het gaat dan om bijvoorbeeld dieetwensen, geboortedatum, functie en betaalgegevens

Wij gebruiken deze gegevens om de inschrijving te verwerken, een factuur te genereren, een intake-formulier toe te sturen en informatie over de workshop of lezing te verstrekken. De gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het verwerken van een inschrijving, bijvoorbeeld om een presentielijst aan te leggen. 

Wanneer iemand zichzelf opgeeft als aanbieder van een dienst van de FYNDER wordt opgegeven: 

Voor- en achternaam, E-mailadres, Bedrijfsnaam, Adresgegevens, Functie, Telefoonnummer & Overige persoonsgegevens die iemand zelf verstrekt bijvoorbeeld door een intake-formulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch

Wij verzamelen deze gegevens in een persoonlijk intakegesprek, en niet via een formulier op de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij de betrokkene daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft, bijvoorbeeld omdat dit nodig is voor rapportage aan derden. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

FYNDER verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
Voor- en achternaam, Adresgegevens, E-mailadres, IP-adres, Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch & Gegevens over jouw activiteiten op onze website (cookies)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op info@fynder.nl dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FYNDER verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betaling , Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, Abonnementhouders de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, FYNDER analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. & In het geval van de lidmaatschappen verwerkt FYNDER ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer iemand zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen de persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. 
De gegevens in ons factuursysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het kan zijn dat FYNDER je gegevens met anderen moet delen om te kunnen te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ik jouw gegevens moet delen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of de Belastingdienst. In geen geval verkoop ik je gegevens aan derden, zoals andere bedrijven. Met bedrijven die de gegevens van onze klanten verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. 

Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn:
Vimexx (webshosting), WordPress (website www.fynder.nl), Moneybird (facturatiesysteem), Mailchimp (nieuwsbrievensysteem), Google Analytics & Mollie & Paypal (payment providers voor abonnement en facturen vanuit facturatiesysteem) 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FYNDER gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies plaatst mijn website:

a. Cookie voor Google Analytics 
De website www.fynder.nl  maakt gebruik van Google Analytics van ‘Google Inc’ om bij te houden hoe de bezoekers mijn website gebruiken. Ik kan dan zien hoe vaak en wanneer mijn site en welke pagina’s bezocht worden. De verkregen informatie van de cookie, in combinatie met je IP-adres, wordt overgeplaatst naar een van de Google servers. Dit kan een server zijn die zich in de Verenigde Staten bevindt. 

Als je niet wilt dat Google Analytics een cookie plaatst, dan kan je dit via de browser uitschakelen. 

b. Cookie(s) voor Squarespace 
Mijn website www.fynder.nl  is gebouwd met WordPress. WordPress plaatst cookies, zodat ik kan bijhouden hoe de bezoekers mijn website gebruiken. Ik kan dan zien hoe vaak en wanneer mijn site en welke pagina’s bezocht worden, maar niet door wie. 

c. Google and Adobe Fonts 
Mijn website maakt gebruik van Google Fonts en Adobe Typekit. Dit zijn programma’s om de lettertypes van mijn website aan te kunnen passen. Om deze lettertypes te laten zien, plaatst mijn website cookie(s). Om te lezen wat Adobe en Google met deze cookies doen, lees de privacyverklaringen van Adobe en Google

d. Socialmediadeel/volg knoppen 
Op mijn websites zijn knoppen opgenomen om mijn website en blogposts te kunnen delen op sociale netwerken Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram & YouTube. Om deze knoppen te laten werken worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaringen van TwitterLinkedinInstagram, YouTube en Facebook welke persoonsgegevens deze bedrijven via de cookies verwerken en hoe ze met jouw privacy omgaan. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FYNDER en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fynder.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

FYNDER wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FYNDER neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@fynder.nl.  

Kies voor de

Stop beleving

Kies voor de

Denk beleving

Kies voor de

Overleef beleving

FYNDER FOUNDATION De Kroon, Schiemond 20 idcv 20-22, 3024 EE te Rotterdam | Design & ontwikkeling door Eens reclame

Uw beleving aanvragen

Kies uw beleving*

Kies de datum*

Kies welke sessie(s)*

Urban ExperienceVuursessieStop stressSurvive

Kies welke thema(s)*

Adaptieve MindsetStopVeerkracht

Uw naam*

Uw bedrijf

Uw e-mailadres*

Uw telefoonnummer*

Uw vraag

*Dit zijn verplichte velden